Recht op ouderschapsverlof

Een ouder heeft recht op ouderschapsverlof voor zijn/haar kind in de leeftijd tot 8 jaar (dus tot en met 7 jaar). Het kind moet op hetzelfde adres wonen als de ouder, en de ouder moet duurzaam zorgen voor het kind. Dit betekent dat ouderschapsverlof ook opgenomen kan worden voor geadopteerde kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen.

lees verder

Weeggeefwinkel

Een weggeefwinkel is een winkel waar goederen gratis te verkrijgen zijn. Een wezenskenmerk van een weggeefwinkel is dat iedereen er welkom is, zowel om spullen te brengen als om spullen te halen. Er wordt in een weggeefwinkel dus niet gevraagd om een armenpasje of iets dergelijks. Gezien het feit dat weggeefwinkels doorgaans kampen met grote overschotten, is dit ook bepaald niet nodig.

Vakantiebank

Stichting Vakantiebank is een initiatief van De Vrijbuiter in samenwerking met een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties. Mensen met een warm hart die graag wat ontspanning geven aan personen en gezinnen die het zwaar hebben.


Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor bijzondere kosten en heb je daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? En is het ook niet mogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kun je bijzondere bijstand aanvragen.

lees verder

De alleenstaande ouderkorting 2013

De alleenstaande ouderkorting werd in 2012 gewijzigd. Het vaste bedrag en het inkomensafhankelijke deel waren eerst afzonderlijke heffingskortingen, maar werden toen samengevoegd tot één heffingskorting. Voor beide delen van deze belastingkorting gelden verschillende voorwaarden.

lees verder

Scheiden de Procedure

In Nederland is echtscheiding alleen mogelijk als de verbintenis duurzaam is ontwricht. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. Als een van beide partijen dat stelt dan wordt de duurzame ontwrichting echter vrijwel altijd aangenomen door de rechter.

lees verder


 


 

Kinderbijslag

De Rijksoverheid biedt ouders en verzorgers een tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar: de kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind en de woonsituatie. In bepaalde gevallen is kinderbijslag ook mogelijk als de ouder of het kind in het buitenland woont. Het kabinet-Rutte-Asscher wil vanaf 2014 de hoogte van de kinderbijslag loskoppelen van de leeftijd.

Voorwaarden en hoogte kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd en de woonsituatie van het kind. Voor kinderen van 16 en 17 jaar gelden aanvullende voorwaarden. Het kabinet-Rutte-Asscher wil vanaf 2014 de hoogte van de kinderbijslag loskoppelen van de leeftijd.

Voorwaarden kinderbijslag

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag moeten ouders voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zij moeten in Nederland wonen of werken, of buiten Nederland werken voor een in Nederland gevestigde werkgever.
  • Zij hebben (adoptie)kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

Voorwaarden kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen

Voor jongeren van 16 en 17 jaar bestaat alleen recht op kinderbijslag als het kind :

  • overdag op school zit om een startkwalificatie te behalen of
  • is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie of
  • een startkwalificatie heeft gehaald en nog volledig dagonderwijs volgt of
  • een startkwalificatie heeft gehaald en werkloos is of
  • een startkwalificatie heeft gehaald en door ziekte of handicap niet in staat is onderwijs te volgen;
  • en uit een bijbaantje niet meer verdient dan het maximumbedrag per kwartaal. Op de site van de SVB kunt u het maximumbedrag bepalen.

Studiefinanciering en wonen in het buitenland kunnen ook gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Hoogte kinderbijslag

De bedragen van de kinderbijslag staan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Sinds januari 2012 is de kinderbijslag verlaagd.

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind en de woonsituatie. Voor kinderen die zijn geboren voor 1 januari 1995 telt ook de gezinsgrootte mee. Voor uitwonende kinderen kunnen ouders soms dubbele kinderbijslag krijgen. Als een kind 6 jaar wordt, krijgen ouders en verzorgers meer kinderbijslag. De uitkering gaat opnieuw omhoog als het kind 12 jaar wordt. De bedragen kunnen elk jaar veranderen.

Kinderbijslag niet aanpassen aan inflatie

Het kabinet-Rutte-Asscher past de hoogte van de kinderbijslag voorlopig niet ieder halfjaar aan de inflatie aan. Per 1 januari 2013 is de kinderbijslag niet omhoog gegaan. Per 1 januari 2014 gebeurt dit ook niet.

Er ligt een wetsvoorstel om ook per 1 juli 2013 de aanpassing van de kinderbijslag niet door te laten gaan.

Kinderbijslag niet meer aan leeftijd gebonden

Het kabinet-Rutte-Asscher  is van plan de kinderbijslagregeling te vereenvoudigen. Vanaf 2014 zijn de bedragen van de kinderbijslag niet meer leeftijdgebonden. Dat betekent dat de bedragen voor de leeftijdsgroepen  6 t/m 11 jaar en 12 t/m 17 jaar naar beneden gaan en gelijk worden aan de bedragen voor kinderen van 0 t/m 5 jaar. De komende tijd wordt dit plan uitgewerkt.

Lees alles over de wetgeving

Ook in deze rubriek

Handige linken

Bekijk ook op Mama is de baas

Tips of suggesties?

Neem dan contact met ons op.

Lid worden?

Je kunt gratis lid worden van Mama is de Baas. Je ontvangt dan 1 maal per maand een email met de laatste nieuwtjes, Ook kun je dan gebruik maken van het ledenhoekje, Lid worden is gratis.

Aanmelden klik hier